top of page

בהפרעות חרדה CBT

טיפול קוגניטיבי התנהגותי (CBT) בהפרעות חרדה מתמקד בשנוי פרשנויות או דפוסי חשיבה לא הגיוניים היוצרים את תחושת החרדה, ובשנוי דפוסי התנהגות המשמרים את החרדה. 

בראשיתו של הטיפול, בעת השלב האבחוני, ממפה הפסיכולוג הקוגניטיבי התנהגותי את אותם הגורמים המשמרים את החרדה  אצל המטופל. ב-CBT מתמקד המטפל באותן גורמים מתוך מטרה להכחידם ולהחליפם בגורמים המייצבים את איכות חייו של המטופל.

בשונה מגישות טיפוליות אחרות המקדישות את מירב הטיפול לעברו של המטופל, ב- CBT ההתמקדות הטיפולית היא בהווה, במציאת פתרונות פרקטיים ובהגדלת 'ארגז הכלים' או דרכי ההתמודדות של המטופל עם החרדה. ב-CBT, אופי הטיפול כמובן משתנה על פי סוג הפרעת החרדה ממנה סובל המטופל ומותאם לצרכיו. על כן חשוב מאד להיות מטופל על ידי פסיכולוג מומחה בתחום.

מבחינה מדעית, CBT נחשב כטיפול היעיל ביותר והקצר ביותר להתמודדות נכונה ויעילה עם הפרעות החרדה למיניהן, והטכניקות הטיפוליות ממשיכות להתייעל בעקבות המחקר הרב המתבצע בתחום.

bottom of page