top of page

הפרעה אובססיבית קומפולסיבית | OCD

הפרעה אובססיבית קומפולסיבית הנקראת גם הפרעה טורדנית כפייתית או בקצרה OCD, מסווגת כהפרעת חרדה, ומאופיינת במחשבות טורדניות ואובססיביות אשר למרות שהן נתפסות על ידי האדם החווה אותן כלא הגיוניות, הן חוזרות על  עצמן שוב ושוב, גורמות לאדם לתחושת חוסר שליטה על מחשבותיו, ומביאות לתחושת מתח וחרדה. מחשבות אלו מאופיינות פעמים רבות בתחושה של ספק או אי-ודאות לדוגמא:

"אולי השארתי את הגז פתוח"? "אולי שכחתי לנעול את הדלת?" "אולי דרסתי מישהו?" "אולי שתיתי משהו מורעל?" "מה אם אפגע או אהרוג מישהו יקר לי?" "אולי הידיים שלי מזוהמות?" "אולי לא הנחתי תפילין או התפללתי כנדרש?"

התנהגויות כפייתיות כוללות שורה של 'טקסים' והתנהגויות, אותן מפתח הסובל מ-OCD וזאת על מנת להוריד את רמת החרדה הגבוהה שעלתה בעקבות המחשבה האובססיבית. הנסיון לניטרול החרדה באמצעות אותן התנהגויות, אומנם מביא לירידה ברמת החרדה, אולם רק לזמן קצר, מאחר וכזכור, המחשבות האובססיביות צצות שוב ושוב כמו תקליט שבור ועל כן נוצר צורך לחזור שוב ושוב על אותן התנהגויות על מנת להוריד את רמת החרדה. כך שהסובלים מההפרעה, נלכדים במעגל בלתי נגמר של מחשבות אובססיביות והתנהגויות כפייתיות אשר משפיעות באופן משמעותי ביותר על חייהם ומגבילות אותם מבחינה תעסוקתית, חברתית ואישית.

התנהגויות כפייתיות עשויות לכלול: בדיקה חוזרת ונשנית של ידית הדלת או תנור הבית (שמא הגז דלוק) |  שטיפת-ידיים או רחצה מוגזמת, כמו גם סידור חפצים באופן סימטרי וישר |  חזרה באופן מוגזם על תפילות או מנהגים דתיים  |  הימנעות משימוש בחומרים הנתפסים כמזהמים (אבקת כביסה) או מסוכנים (סכינים).

טיפול פסיכולוגי קוגניטיבי התנהגותי להפרעה טורדנית כפייתית ( OCD)

טיפול CBT ל-OCD מתמקד בשנוי המשמעות המאיימת אותה נותן האדם הסובל מהפרעה זו למחשבותיו. בנוסף, בעת הטיפול מתרגלים הפסיכולוג המטפל והמטופל חשיפה הדרגתית לאותם מצבים המעוררים את חווית החרדה.הטיפול הקוגניטיבי התנהגותי (CBT) נחשב כטיפול הפסיכולוגי היעיל ביותר והקצר ביותר במקרה של OCD והטכניקות הטיפוליות ממשיכות להתייעל בעקבות המחקר הרב המתבצע בתחום.

bottom of page